2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen rehberlik çalışmaları doğrultusunda Akıllı Şehir Terminolojisi, Yeni Kentsel Gündem ve Akıllı Şehirler Rehberi, Akıllı Şehirler ve Bağlı Veri Rehberi ve Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası Kılavuzu hazırlanmıştır.

Söz konusu rehberlik dokümanlarına web sayfamızın üst bölümünde yer alan “Rehberlik” menüsü altından erişilebilir.