Bilindiği üzere, akıllı şehir politikalarına ulusal katmanda bütüncül bir bakış açısı getirilerek birlikte çalışabilme yetisi kazanmak ve belirlenen politikalarla uyumlu yatırımlar önceliklendirilerek yetkin ve üreten akıllı şehir ekosistemi tarafından yatırımların doğru proje ve faaliyetlerle uygulandığını güvence altına almak amacıyla 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Strateji ve Eylem Planı hazırlanmış ve 24 Aralık 2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/29 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girmiştir.

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nın “Akıllı Şehir Terminolojisi, Akıllı Şehir Veri Sözlüğü, Birlikte Çalışabilirlik Modeli ve Referans Mimari Modeli Oluşturulacaktır.” başlıklı 16. eylemine yönelik olarak Referans Akıllı Şehir Mimari Modeli, Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme ve Rehberlik Projesi kapsamında Bakanlığımızca geliştirilmektedir.

Bahsi geçen referans mimari modelin kapsayıcılığının ve tüm sektörlerin ortak aklı ile inşa edilmesinin sağlanması amacıyla model kapsamında yapılan çalışmaların istişare edileceği özel sektör, üniversiteler ve kamu kurumlarını kapsayacak odak grup toplantıları düzenlenecektir.  Belediyeler ile gerçekleştirilecek olan odak grup toplantısı 7 Haziran Pazartesi günü 10:00-12:00 saatleri arasında  çevrimiçi olarak düzenlenecektir.

Toplantıya katılım sağlanabilmesi için aşağıda yer alan kayıt formu üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.