2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planının uygulanabilmesi ve bu kapsamda gerçekleştirilecek olan projelerde kullanılmak üzere standart ve bütünsel bir yaklaşım sağlanabilmesi için bir sistematiğe ihtiyaç duyulmaktadır. Akıllı Şehir Projeleri Hazırlama Standardı, Akıllı Şehir Projelerinin hazırlanmasını kolaylaştırmak ve ortak bir yapı sunmak amacıyla oluşturulan ve temel proje bilgileri ve yönetişimine ilişkin bilgileri kapsayan standarttır. Bu çerçevede Akıllı Şehir Projeleri Fizibilite Etüdü hazırlama standardı da hazırlanarak akıllı şehir uygulamalarının projelendirilmesi aşamasında bir sistematik oluşturulacaktır.

Akıllı şehir proje yönetiminin temel unsuru olarak ve ayrıca 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planında yer alan “Şehircilik Hizmetlerinin Geliştirilmesi Ve Sunumunda Yer Alan Nitelikli İnsan Kaynağı Kapasitesi Artırılacaktır.” Eyleminin gerçekleştirilmesine yönelik olarak politika, mevzuat, program ve modellerin geliştirilmesi gerekmektedir.

Proje kapsamında, Akıllı şehir proje yönetiminin bir parçası olması ve sürdürülebilirliğin temini açısından; akıllı şehir projeleri ve sağlanan çözümler doğrultusunda, akıllı şehir çözümü kullanılan şehircilik hizmetlerinin kullanımının yaygınlaştırılması için hizmet sunum kanallarının iyileştirilmesi ve çeşitliliğinin artırılması gerekmektedir. Bu çerçevede, akıllı şehir çözümü kullanılan şehircilik hizmetlerine yönelik tanıtım kanallarının çeşitlendirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

Proje kapsamında hayata geçirilen çalışmalar aşağıda belirtilen 3 başlık altında gerçekleştirilmektedir.