*Proje süresini gün olarak belirtiniz.
Türk Lirası cinsinden belirtiniz.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Projeye ait görselleri png ve jpg formatında ekleyiniz.
* Projenin gerçekleştirildiği koodinatı wgs 84 coğrafi koordinat sisteminde x ve Y eksenlerini (longitude latitude) buraya ekleyebilirsiniz.
** Eğer proje belediye binasında gerçekleşiyor ise tarihi bir mekanın koordinalarını ekleyebilirsiniz.
*** Aşağıdaki harita üzerinden kırmızı noktayı projenin konumuna taşıyarak koordinat ekleyebilirsiniz.