Ölçeklenebilir Şehirler
Eylem Hibesi için
2. Teklif Çağrısı Başladı
Devamını Oku
Ufuk Avrupa
MISS 2023
Devamını Oku
Akıllı Şehirler ve Standartları Eğitimi BaşladıDevamını Oku
“Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesinin Temelleri Eğitimi”Devamını Oku
Türk Devletleri Teşkilatı
Akıllı Şehirler Uzmanlar Konferansı
Devamını Oku
Genel Müdürlüğümüz
Alman Havacılık ve Uzay Merkezi Ulaştırma
Sistemleri Enstitüsü (DLR) Ziyareti
Devamını Oku
Genel Müdürlüğümüz Fraunhofer Ulaştırma ve Altyapı Sistemleri Enstitüsü IVI ZiyaretiDevamını Oku
Genel Müdürlüğümüz Heyetinin Berlin Teknik Üniversitesi ZiyaretiDevamını Oku
Teknofest KaradenizDevamını Oku
Akıllı Şehir Proje Yönetimi
Standartları Kılavuzları
Yayımlandı
Devamını Oku
AnaSayfa2022-11-24T12:24:40+03:00

81 ilin Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Puanlarının Görüntülendiği Platform

Akıllı şehir paydaşlarını akıllı şehir çözümleri sunan firmalar ile bir araya getirmeyi hedefleyen platform.

Yerel yönetimlerce geliştirilen veya geliştirilmesi planlanan akıllı şehir projelerinin yer aldığı envanter

Hayata değer katan yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler

Akıllı Şehirler

Şehirlerin küresel olarak birbirine bağlı bir ekonomide rekabet etme ve kent sakinlerinin refahını sürdürülebilir bir şekilde sağlayabilme ihtiyacı ülkeleri ve şehirleri yeni teknoloji ve yenilikçi yaklaşımları değerlendirmeye yönlendirmektedir. Bu motivasyon, söz konusu teknoloji ve yaklaşımların getirdiği karmaşıklık ve değişim hızı, geleneksel silo çözümleri geliştiren ekosistem paydaşlarını zorlamakta, şehir çözümlerinin bütüncül ve sistematik olarak ele alınması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanmasında, paydaşlar arası iş birliği ile geliştirilen birlikte çalışabilir sistemlerin veri ve uzmanlığa dayalı olarak gelecek öngörüleriyle beklenti ve problemleri karşıladığını güvence altına alan Akıllı Şehir yaklaşımı çözüm olmaktadır.

Daha açık bir ifade ile Akıllı Şehir ile amaçlanan:

  • Şehrin mevcut ve gelecek beklenti ve problemlerini şehrin tüm mekânlarında ve sistemlerinde tetikleyici güç hâline getirmek,
  • Fiziksel, sosyal ve dijital planlamayı birlikte ele alabilmek,
  • Ortaya çıkan zorlukları sistematik, çevik ve sürdürülebilir bir şekilde öngörmek, tanımlamak ve karşılamak,
  • Şehir içindeki organizasyonel yapılar arası etkileşimi sağlayarak bütünleşik hizmet sunumu ve yenilik üretme potansiyelini ortaya çıkarmaktır.

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi, akıllı şehir çözümlerine ve yerel akıllı şehir stratejisi ve yol haritası hazırlanmasına rehberlik edilmesi ve ülkemizde akıllı şehirler konusunda kapasitenin geliştirilmesi amacı ile hazırlanmıştır.

0
Eğitim Kitapları
0
Akademisyen
0
Sayfa

FAYDALI LİNKLER

Go to Top