TANIM


Akıllı Şehir yönetimi ve uygulamalarına yön veren ilkeleri ortaya koyan politikaların belirlenmesi ve uygulanmasına yönelik faaliyetlerdir.

MOTİVASYONLAR


ZORLUKLAR