Coğrafi Bilgi Sistemleri Mevzuat Kitabı

Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı

Akıllı şehir stratejileri olan Türkiye ve Dünya Şehirleri