T.C.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’ nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesinde veri sorumlusunun adres ve bilgileri, kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yöneltebileceği düzenlenmiş olup Kanunun 11 inci maddesinde yer alan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

Bu kapsamda; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni, KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (bundan böyle “Bakanlık” olarak anılacaktır), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında sizinle ilgili kişisel verileri işlemektedir. Bu metin, kişisel verilerinizin nasıl ve hangi amaçlarla işleneceği hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Bakanlık, yerel yönetim kamu kurumları personellerinin istihdam süreçleri, personel yönetimi, ücretlendirme, sosyal haklar, eğitim ve gelişim faaliyetleri, performans değerlendirmeleri, iş sağlığı ve güvenliği, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve diğer insan kaynakları faaliyetleri için kişisel verilerinizi işlemektedir.

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir:

 • TC. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği faaliyetlerinin sürdürebilmesi,
 • Bakanlığımızın KVKK ile ilgili sair Kanun ve mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi,
 • Bakanlık faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmesi,
 • Bakanlığımız tarafından doğrudan veya dolaylı olarak yürütülen işlerin planlanması,
 • Bakanlığımız tarafından sağlanması planlanan eğitim ve gelişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
 • ve diğer insan kaynakları faaliyetleri için kişisel verilerinizi işlemektedir.
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Kapsamı

Bakanlık, sizinle ilgili aşağıdaki kişisel verileri işleyebilir:

 • Ad, soyad,
 • İletişim bilgileri (adres, telefon numarası, e-posta adresi vb.)
 • Diğer insan kaynakları süreçleri için gerekli olan ilgili bilgiler
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, iş ilişkisinin varlığı süresince ve yürürlükteki yasal süreler uyarınca saklanacaktır. İş ilişkisinin sona ermesi halinde, yasal yükümlülükler veya işlemeye dair meşru bir amaç olmaması durumunda, kişisel verileriniz silinecektir.

 1. Kişisel Verilerin Üçüncü Şahıslarla Paylaşımı

Kişisel verileriniz, yalnızca yasal düzenlemelere uygun ve iş ilişkisi çerçevesinde gerekli olan hallerde üçüncü şahıslarla paylaşılacaktır. Bu paylaşımlar, iş ilişkisine uygun ve KVKK’ya uygun şekilde gerçekleştirilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Güvenliği

Bakanlık, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktadır. Kişisel verilerinizin yetkisiz erişime, ifşaya veya kötüye kullanıma karşı korunması için uygun güvenlik tedbirleri alınmaktadır.

Uyarı

 •  KVKK Aydınlatma Metni’ni anladığımı onaylarım ve kişisel verilerimin belirtilen amaçlarla işlenmesini kabul ederim.

Yukarıda belirtilen uyarıları işaretleyerek ve metnimizi okuyarak, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda bilgilendirildiğinizi ve onayınızın olduğunu teyit edersiniz.

İletişim ve İrtibat

Kişisel verilerinizle ilgili herhangi bir soru veya şikayetiniz olması durumunda, Bakanlık ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden irtibata geçebilirsiniz:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Adres: Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:52  Çankaya / Ankara

Telefon: +90 (312) 410 10 00