Eylem Planı

Eylem Planı2019-12-23T18:50:01+03:00

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır.