Eylem Planı

Eylem Planı2020-06-19T13:24:36+03:00

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmıştır.

Go to Top