0
Toplam Çalışma Alanı
0kişi
Toplam Nüfus
0adet
Toplam Bağımsız Birim

Esenler’de Türkiye’nin en büyük akıllı şehri kuruluyor.

Kapsam ve Temel Yaklaşım

Proje kapsamında, Esenler ilçe sınırları içerisinde yapılacak kentsel dönüşümde akıllı şehir uygulamaları hayata geçirilecektir.

Akıllı şehir uygulamaları, 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planında yer alan eylemlere yönelik örnek uygulamalar olacaktır.

Akıllı Şehir Esenlerin Odak Alanları

Yaşam Kalitesi

Yaşam Kalitesi

Enerji Kaynağı | Binalar | Hareketlilik ve Ulaşım | Ekonomi ve İstihdam

Esenler; Geleceğin insan odaklı, huzurlu, güvenli ve akıllı şehri olmayı hedeflemektedir.

İlkeleri:

 • Yaşamı kolaylaştıran ve insan odaklı akıllı çözümler
 • Kendi enerjisini üreten şehir
 • Katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir şehir yönetimi
 • Kültür ve sanatı toplumla buluşturan şehir
 • Çevreye duyarlı ve doğayla uyumlu yaşam alanları
 • Çocukların ve gençlerin merakını ve enerjisini canlı tutan şehir
 • Sosyal etkileşimi ve iletişimi güçlü şehir

Kaynak

Kaynak Muhafaza

Su ve Atık Yönetimi | Çevre | Sağlık Hizmeti | Sosyal İçerme

Esenler; kişi başına yerel sera gazı emisyonlarını 2030’a kadar

yüzde 50 ve 2050’ye kadar yüzde 85 azaltacaktır.

İlkeleri:

 • Kendi enerjisini üreten şehir
 • Çevreye duyarlı ve doğayla uyumlu yaşam alanları
 • Sürdürülebilir, dayanıklı ve güçlü şehir
 • Tasarruflu ve verimli şehir
 • Erişilebilir şehir

Yenilik

Yenilik

Eğitim | Bilim ve Araştırma | Dijitalleşme | Katılım

Esenler; Türkiye’ye örnek, bilişim odaklı, huzurlu, güvenli ve akıllı şehir olma vizyonuna sahiptir.

İlkeleri:

 • Model akıllı şehir
 • Öğrenen şehir
 • Bilgi ve teknoloji üreten ve paylaşan bilişim şehri
 • Katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir şehir yönetimi
 • Kimlikli ve marka şehir

Akıllı Şehir Esenler

Uygulamalar

Akıllı Şehir Esenler | Uygulamalar

Uygulamalar

NAR

İnovasyon Şehri