AKILLI ŞEHİRLER EKOSİSTEMİ

Akıllı Şehirler temel itibari ile şehirde yaşayan, ona katkı sunan ve ondan istifade eden kurum, kuruluş ve bireylerin birlikte düşünmesi, karar vermesi ve hareket etmesi ile inşa edilebilecek ve böylece yapının devamı sağlanabilecektir.

Şehirde hizmetlerin, kent sakinlerinin hayat kalitesini yükseltecek nitelikte ve nicelikte sunulabilmesi, tüm paydaşların hiyerarşik ve/veya organik anlamda geliştirecekleri farklı ilişki ve etkileşim düzeyleri ve türleri ile mümkün olabilecektir. Akıllı Şehirlerin muhataplarına sunduğu hizmetlerin içerdiği kompleks yapı arka planda idari, hukuki, mali ve insani olarak da karmaşık ve sarmal örüntüleri gerekli kılmaktadır. Akıllı Şehirlere ilişkin yönetim süreçlerinin, idari yapıların ve hukuki düzenlemelerin oluşturulması ve uygulanması sürecinde, vatandaşların, çalışanların, iş dünyasının, akademinin, sivil toplumun düşündükleri ve yaptıkları karar mekanizmalarının temel girdilerini oluşturmaktadır.

Akıllı Şehirler, çok paydaşlı ve boyutlu ekosistemin dinamiklerinin, karar ve uygulama süreçlerine dâhil edilebildiği ölçüde etkin ve sürdürülebilir olacaktır.

Bu kapsamda, etkin bir akıllı şehir yönetişim mekanizmasının oluşturulması ve sürdürülebilmesi, tüm paydaşların sürece katılımının temin edilmesi ve paydaşlar arasındaki iletişim kanallarının iyileştirilmesi amacıyla Akıllı Şehirler Ekosistemi’nin kurulması hedeflenmektedir.

Aşağıda yer alan linke tıklayarak ekosisteme kayıt için başvuru yapabilirsiniz. Eğer bilgilerinizin diğer paydaşlarla paylaşılmasını ve web sayfamızda yayınlanmasını istiyorsanız, başvuru formundaki ilgili kısmı doldurunuz. Aksi takdirde bilgileriniz yalnızca Genel Müdürlüğümüzde saklanacaktır.