Ülkemizde akıllı şehir politikalarına ulusal katmanda bütüncül bir bakış getirerek birlikte çalışabilme yetisi kazanmak, belirlenen politikalarla uyumlu yatırımları önceliklendirerek yatırımların doğru proje ve faaliyetlerle uygulandığını güvence altına almak amacıyla ulusal ihtiyaçları ve öncelikleri bütüncül olarak göz önünde bulunduran, ekosistem paydaşlarının ortak aklı ile inşa edilen 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmış olup 2019/29 sayılı 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Genelgesi ile 24 Aralık 2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında tanımlanan eylemlerin, görev ve sorumlulukların gerçekleştirilmesine ulusal ölçekte katkı sağlanması ve başta yerel yönetimlerimiz olmak üzere tüm paydaşların kapasitesinin artırılması amacıyla “Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme ve Rehberlik Projesi” Bakanlığımızca hayata geçirilmiştir.

Vatandaş, mobil uygulamasındaki harita servisini kullanarak, ilgili noktaların ve yerel hizmetlerin nerede olduğunu belirler, nasıl erişilebileceğini kolay bir biçimde öğrenir. Trafik sıkışıklığına takılmadan veya daha fazla bilgiye erişerek yaşanabilir olanaklar sağlanır.

Bu içerik ile geniş kapsamlı bir şekilde “Coğrafi Bilgi Sistemleri” hakkında bilgi edinmeniz hedeflenmiştir. İlgili eğitim dokümanına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Temel Motivasyon

Coğrafi veriler şehirlerdeki ekonomik, politik, sosyal ve kültürel kaynakların yönetimi için güç ve değer sağlamaktadır. Coğrafi bilgi sistemlerinin işlerlik kazanmasıyla; planlama için yer seçim analizleri, kentsel büyüme ve taşınmaz değer tahminleri, kentsel erişilebilirlik, acil durum yönetimi, atık yönetimi, enerji verimliliği, güvenlik ve potansiyel suç analizleri gibi akıllı şehirlerin bir çok alanına dokunan inovatif çözümler geliştirilebilir.

Dikkat: Eğitim materyallerinde yer alan tüm belge, resim ve videoların kullanımı ile ilgili fikri mülkiyet hakları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na aittir. Belgelerin kaynak gösterilmeden kullanılması veya başka amaçlarla kötüye kullanılması durumunda hukuki, cezai ve mali sorumluluk kişi/kuruluşlara aittir.