Ülkemizdeki tüm mekânsal planlama uygulamalarının, plan müelliflerince onama yetkisine sahip idarelere teklifinden, kesinleşinceye kadar süregelen tüm süreçleri takip etme, sorgulama, arşivleme ve ilgili planlar üzerinde çeşitli analizler yapabilme imkânı sunan e-Plan Otomasyon Sistemi uygulaması 19.12.2019 tarihi itibariyle hizmete sunulmuştur. Uygulama ile birlikte ülkemizdeki tüm mekânsal planlar sayısal olarak, sorgulanabilir yapıda ve mekânsal planlama mevzuatına uygun standart  bir halde arşivlenebilmekte ve bu sayede ülkemizin herhangi bir bölgesindeki imar uygulamaları kronolojik olarak izlenebilmektedir. Alt ve üst ölçekli tüm kademelerdeki planların tek bir platformda bulunması, yetkili idarelere alt kademe planların üst kademedeki planlara uygunluğunun denetlenmesi imkânını sunmaktadır. Plan işlem numarası ile tekil bir kimliğe kavuşan her bir planın, sayısal olarak hazırlanmış çizimlerinin yanında; ilgili plana ilişkin plan notları, açıklama raporları, karar ve tutanaklar, kurum görüşleri ve itirazlar tek bir ara yüz üzerinden görüntülenebilmektedir. e-Plan Otomasyon Sistemi kentlerimizdeki planlama süreçlerine ilişkin getirdiği yeniliklerin yanında, köylerimizde ve mücavir alanlardaki mekânsal planlarında bütüncül olarak toplanmasına imkan tanıyan bir uygulamadır.

Proje kapsamında ayrıca ülkemizde mekânsal planların imar mevzuatında yer alan hüküm ve gösterimlere uygun şekilde standart bir yapıda üretilebilmesi için bir mekânsal plan hazırlama yazılımı olan Plan CBS Masaüstü Uygulaması geliştirilmiştir. İlgili paket yazılımın geliştirilmesi aşamasında, ülkemizde uluslararası standartlara, Coğrafi Bilgi Sistemleri yapısına ve ulusal imar mevzuatına uygun bir veri yapısı oluşturmak amacıyla PlanGML veri formatı oluşturulmuştur. Plan CBS Masaüstü Uygulaması ile PlanGML veri formatındaki planlar, standart bir şekilde üretilmekte ve planlara ilişkin tüm öznitelik bilgileri kolayca sorgulanabilmektedir. Yine e-Plan Otomasyon Sistemi uygulaması üzerinden, üretilen ilgili planların PlanGML veri formatına ve dolayısıyla ulusal imar mevzuatına uygunluğunun doğrulaması yapılabilmektedir. Bu sayede farklı idarelerce üretilen mekânsal planlara ilişkin mevzuata aykırı kullanım ve gösterimlerin önüne geçilebilmektedir.

e-Plan Otomasyon Sistemi uygulamasına e-plan.gov.tr web adresinden erişilerek detaylı bilgi alınabilecektir.