Akıllı Şehir Terminolojisi kullanılarak anlamsal, organizasyonel, teknik, veri alış verişi, hukuki, stratejik, fiziksel ve teknolojik açılardan Akıllı Şehir Birlikte Çalışabilirlik Modeli oluşturulmuş ve Akıllı Şehir Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi hazırlanmıştır.

Akıllı Şehir Birlikte Çalışabilirlik Modeli ve Akıllı Şehir Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi, birlikte çalışabilirliğe yönelik ulusal ve uluslararası çalışmaları inceleyen ve raporlayan Akıllı Şehir Birlikte Çalışabilirlik İnceleme Raporu doğrultusunda hazırlanmıştır.

Birlikte Çalışabilirlik Model Dokümanı

Birlikte Çalışabilirlik İnceleme Raporu

Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberi

Birlikte Çalışabilirlik Matrisi