Akıllı şehir uygulamaları şehir yönetiminde birçok alanda faydalar sağlamaktadır.

Akıllı Atık Toplama Sistemleri

Akıllı atık toplama sistemleri ile yıllık atık toplama ve taşıma maliyetlerinde % 45  oranında tasarruf sağlanabilmektedir.

Su Kayıp Kaçak İzleme Sistemleri

Akıllı sistemler ile su şebekelerinde kayıp-kaçak oranı %80 oranlarında azaltılabilmektedir.

Önleyici Güvenlik Sistemleri

Akıllı önleyici güvenlik sistemleri kullanılarak suç oranlarında önemli miktarda azalma sağlanmaktadır.

Seragazı

Şehirler, toplam seragazı emisyonunun %70’ini oluşturmaktadır.

Enerji

Dünyadaki toplam enerji talebinin üçte ikisi şehirlerde meydana gelmektedir.

Akıllı Şehir Tanımı

Akıllı Şehir;

“Paydaşlar arası işbirliği ile hayata geçirilen, yeni teknolojileri ve yenilikçi yaklaşımları kullanan, veri ve uzmanlığa dayalı olarak gerekçelendirilen ve gelecekteki problem ve ihtiyaçları öngörerek hayata değer katan çözümler üreten daha yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler” olarak tanımlanmaktadır.