TANIM


Analiz, planlama, uygulama ve politika yapımı gibi kamu yönetimi süreçlerinde şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik prensipleriyle klasik kamu yönetimi yöntemlerinden farklı olarak daha hızlı, daha doğru ve etkin karar vermeyi sağlayan bir yönetişimi ifade etmektedir.

MOTİVASYONLAR


 • Yönetimde şeffaflığın sağlanması
 • Kamu – Vatandaş, Kamu – Özel Sektör, Kamu – Kamu işbirliklerinin desteklenmesi,
 • Vatandaşların yönetime daha fazla katılmasını teşvik edilmesi,
 • Kamu, özel sektör, üniversite ve vatandaş etkileşiminin güçlendirilmesi,
 • Yönetime olan güvenin artırılması

UYGULAMALAR


 • E-Devlet Kapısından Belediyecilik Hizmetlerinin Sunulması
 • Kurumsal Kaynak Yönetimi
 • Kurumsal E-Posta Uygulaması
 • Dijital Arşiv Yönetim Sistemi
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi
 • Çağrı Merkezi
 • Açık Veri Platformu
 • Sosyal Medya Hesapları
 • Karar Destek (İş Zekası) Sistemi
 • Büyük Veri Platformu ve Uygulaması
 • Bilgi Paylaşım Uygulamaları (Kurum içi portal, Blog, wiki, forum vb.)
 • Belediye Kurumsal Web Sitesi

ZORLUKLAR


 • Kurumlar Arası Birlikte Çalışabilirlik
 • BİT Sistemleri Arasında Uyumsuzluk
 • Siber Güvenlik
 • Veri mahremiyeti
 • Sayısal Uçurum
 • Ücretlendirme