Akıllı Şehir Pazarı, akıllı şehir paydaşlarını akıllı şehir çözümleri sunan firmalar ile bir araya getirmeyi hedefleyen bir platform. Akıllı Şehirler için firmanıza ait çözümleriniz mevcut ise Kayıt Olun butonuna tıklayarak sizde firmanızı ekleyebilir, Akıllı Şehir Pazarı’nda yerinizi alabilirsiniz.

Neden Akıllı Şehir Pazarı?

Paydaşlar arasında
işbirliğinin sağlanması

Yerli ve Milli akıllı şehir
çözümlerinin tanıtımının yapılması

Çözüm üreticileri arasında
ortak terminoloji sağlanması

Akıllı şehir alanında
ihtiyaçların belirlenmesi

Oluşturulan akıllı şehir ekosistemi
sayesinde dışa bağımlılığın azaltılması

Tedarikçiler arasında kümelenme
faaliyetlerinin desteklenmesi

2022-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda “(9) Akıllı Şehir Pazarı Oluşturulacaktır.” eylemi bulunmaktadır. Bu eylem doğrultusunda ülkemizde Akıllı Şehir Pazarının oluşturulması, sürdürülebilirliğinin ve işlerliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.
Söz konusu eylemin gerçekleştirilmesiyle, akıllı şehir alanında ihtiyaçların, ihtiyaçlara yönelik çözümlerin ve çözüm üreticilerinin tespit edilmesi ile ortak bir terminoloji ve anlayış oluşturulmasının sağlanması ve akıllı şehir paydaşlarıyla akıllı şehir pazarı ekosisteminde yer alan üyelerinin buluşturulması gibi faydalar beklenmektedir. Ayrıca bu çalışma ile yerli üretimin artması ile dışa bağımlılığın azaltılması, bu çerçevede tedarikçiler arasındaki iş birlikleri ile kümelenme faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.
Akıllı şehri pazarı ile öncelikle ülkemizde akıllı şehirlere yönelik ihtiyaçların yerli ve milli imkanlarla karşılanması, ayrıca uluslararası alanda etkin bir şekilde başka ülkelerdeki ihtiyaçlara çözümler sunulabilmesi amaçlanmaktadır.

Bu eylem kapsamında yapılacak çalışmalar için Akıllı Şehir Pazarı kurulmuştur.