T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile İller Bankası Anonim Şirketi arasında “Akıllı Şehir İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. Protokol kapsamında oluşturulacak Akıllı Şehir Dönüşüm Finansmanı ile yerel yönetimlerin akıllı şehir projelerine kredi verilerek ülkemizde akıllı şehir uygulamaları artırılacaktır.Protokol ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ve İLBANK tarafından Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan hedefler ve eylemlere yönelik faaliyetlerde bulunmak, örnek uygulamalar gerçekleştirmek, yerel yönetimlerde akıllı şehir veri altyapısına yönelik veri bütünlüğünün sağlanmasına destek olmak ve akıllı şehir projeleri için yerel yönetimlere sağlanacak finansmanda önceliklerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda, yerel yönetimlerin İLBANK’a yaptığı akıllı şehir projesi finansmanı başvurularında Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile İller Bankası Anonim Şirketi tarafından tesis edilecek heyet tarafından ilgili proje değerlendirilerek kredi verilecek projenin Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’na uygunluğu ve önceliği belirlenecektir.

Akıllı Şehir Dönüşüm Finansmanı proje başvuruları akillisehirekosistem.csb.gov.tr adresinden “Akıllı Şehir Dönüşüm Finansmanı ” sekmesinden yapılacaktır.

* Akıllı Şehir Dönüşüm Finansmanı proje başvurusu için yakın zamanda talepler alınmaya başlanacaktır.