Nar İnovasyon Bölgesi değişik teknolojilerin denenip test edilebileceği “yaşayan bir laboratuvar” olarak tasarlanmıştır. Esenler’de toplam akıllı şehir alanı 845ha’dır ve bunun özellikle 212ha önemli bir bölümü (NAR bölgesi) inovasyon alanı olarak ayrılmıştır.

NAR bölgesi Toyota akıllı şehrinden 3 kat, Hollanda’daki Brainport akıllı şehrinden de 50ha kadar daha büyüktür. NAR inovasyon bölgesinde özellikle akıllı yapı, mobilite, sürdürebilirlik, ekonomi, sağlık, yönetişim, enerji ve güvenlik uygulamaların geliştirilmesi, uygulanmaları ve test edilmeleri düşünülmektedir.

Esenler proje alanı içerisinde yer alan Nar İnovasyon Bölgesi konsept tasarımı Prof.Dr. İmdat AS tarafından yapılmıştır. Konsept süper blok tasarımı esasında geliştirilmiştir.

Toyota'nın Akıllı Şehri: Woven City

NAR İNOVASYON ŞEHRİ | Rekabetçi

Nar İnovasyon Bölgesi yeni teknolojilerin test edilebileceği “yaşayan bir laboratuvar” olarak tasarlanmıştır. Esenler’deki toplam 845ha akıllı şehir alanının  212ha’lık önemli bir bölümü NAR inovasyon alanı olarak ayrılmıştır.

NAR bölgesi Toyota akıllı şehrinden 3 kat, Hollandai Brainport akıllı şehrinden de 50ha daha büyüktür. NAR inovasyon bölgesinde özellikle akıllı yapı, mobilite, sürdürebilirlik, ekonomi, sağlık, yönetişim, enerji ve güvenlik uygulamalarının geliştirilmesi ve test edilmesi planlanmaktadır.

NAR İNOVASYON ŞEHRİ
Akıllı Şehir Kurgusu ve Programı

Teknoloji Geliştirme Bölgesi

TGB + NAR Proje Kazanımları

TGB + NAR inovasyon bölgesinin kurulması ile elde edilmesi planlanan proje kazanımlarının aşağıdaki şekilde olması öngörülmektedir.

 • Sürdürülebilir Çevre
 • Artan Su Kalitesi
 • Azalan Çevre Kirliliği
 • Düşük CO2 Emisyonu
 • Etkin Trafik Yönetimi
 • Artan Verimlilik
 • Azalan Maliyet
 • Büyük Veri Potansiyeli
 • Güçlü Yerinden Yönetim
 • Hizmet Kalitesinde Artış
 • Artan İstihdam
 • Sosyal, Kültürel ve Kentsel Gelişim
 • Yaşam Kalitesinde Artış
 • Hızlı Hizmet Sunumu
 • Yetkin Hizmet Sağlayıcı
 • Birlikte Çalışabilirlik