TANIM


Akıllı Güvenlik, teknolojiyi kullanarak, şehirlerde mevcut güvenlik hâline karşı oluşabilecek tehditlere yönelik olarak vatandaşları korumak ve kriz yönetimini sağlamak için tasarlanmış, şehir güvenliğinin ölçümlenmesi ve etkinliğinin sağlanması işlevlerinin bütünüdür.

MOTİVASYONLAR


 • İnsan hatalarının azaltılması
 • Verimli güvenlik yönetimlerinin yapılması
 • Merkezi kontrol ve hızlı karar almanın sağlanması
 • Sistemlerin yetkisiz erişimden korunmasının sağlanması
 • Yetkili personelin sistemlere erişiminin yönetilmesi
 • Sistem tedarik, geliştirme ve bakımının yönetilmesi

UYGULAMALAR


 • Fiziksel Güvenlik Bilgi Yönetimi (PSIM)

Fiziksel güvenlik bilgi yönetimi (PSIM), birçok ilişkili güvenlik uygulamasının ve cihazının entegre çalıştığı ve tek bir kapsamlı kullanıcı ara-birimi üzerinden denetlendiği yazılım platformudur. Güvenlik olaylarını tanımlamak ve proaktif olarak çözmek için mevcut farklı güvenlik cihazlarından ve bilgi sistemlerinden (video, erişim kontrolü, sensörler, analizler, ağlar, bina sistemleri gibi) veriler toplanır ve ilişkilendirilir. Bu sistem güvenlik cihazlarından verileri toplar; alarm, ikaz ve olayları analiz eder; doğrular; standartlara uygun olarak çözümler; raporlar ve denetimler için uygun ortam oluşturur.

 • Kamu Güvenliği Cevap Noktası (PSAP)

Acil arama çağrılarının tüm ulusal ağlar üzerinden ortak bir platforma yönlendirildiği ve sonlandırıldığı sistemlerdir. Bu sistem sayesinde, (operasyon kontrol merkezi) atanan faaliyetler yönetilir, bilgiler alınır, değerlendirilir ve bağlı hizmetler koordine edilir. Sistem varlıkları; yangına karşı mücadeleyi, önemli varlıkların korunmasını veya kurtarılmasını, sivil koruma için tıbbi ve teknik kurtarma hizmetlerini, kamu güvenliği ve düzeni konularını içerebilir.

 • Hizmet Olarak Güvenli Şehir Yazılımı (SaaS)

Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) çözümleri, sabit sistemlere bir alternatiftir. Bulut mimarisinde, yazılım, uygulama, donanım ve depolama hizmetleri gerçekleştirilir. Verilere her yerden erişilebilir ve birden fazla cihazda büyük ölçekte sorunsuz bir şekilde paylaşılabilir.

 • Fiziksel Güvenlik Danışmanlığı

Akıllı kentlerin fiziksel güvenlik sorunlarını çözme amaçlı aldığı danışmanlıklardır.

 • IP Tabanlı Video Gözetim Sistemleri

Yeni nesil video kamera sistemleri ve bu sistemlere entegre yazılım ve donanımlar sayesinde; görüntünün algılanmasından, anlık ve hızlı iletiminden analizine kadar ki süreçler mümkün olmaktadır. IP video sistemlerine entegre sensörler sayesinde görüntü yakalanıp bu görüntüler dijital veriye çevirdikten sonra, yapay zeka tabanlı analiz çözümleri ile uzun süren kamera görüntüleri, akıllı sıkıştırmayla araştırmaların hızla gözden geçirebileceği dakikalık kayıtlara dönüştürülerek süreç hızlandırılmaktadır.

 • Video Analiz Tabanlı Şüpheli Davranış Tespiti

Video analizinde, yapay zeka gibi teknolojilerin kullanımı ile video içerik analizi , otomatik olarak geçici ve mekansal olayların tespiti ve belirlenmesi amaçlı kullanılan kabiliyetlerdir. Bu sistem ile dinamik maskeleme, hareket algılama, şekil ve obje tanımlama, izleme gibi özellikler yerine getirilebilir.

 • Hizmet Olarak Video İzleme Sistemleri

Kullanıcıların video izleme hizmetlerini, ortak bir platformdan veya buluttan alma çözümlerini tanımlar. Hizmet Olarak Video Gözetimi, kullanıcı görüntülerinin bulutta depolanmasına, yönetmesine, kaydetmesine ve izlemesine olanak veren, web tabanlı kablosuz güvenlik sistemidir. Kameralar lokal tutulmaz ve kullanıcıların ilgili yazılımları kullanmasına veya IP kamera sistemlerini kurmasına gerek kalmaz.

 • Görüntülerden İnsan Davranışı Tespiti

İnsan hareketlerinin görüntülerde etiketlenmesi (ilgili eylem sınıfları gibi) ile davranış tespiti ve kayıt altına alınması gibi özellikleri içerir. Oluşturulan belli algoritma ve eylem sınıflarında video yayınlarının analiz edilmesi bir uygulama örneğidir.

 • Biyometrik Tabanlı Video Sistemleri

Aşırı ışığa karşı veya 50 metreye kadar mesafelerden alınan video kayıtlarından suçlu veya aranan kişilerin otomatik tespitidir. Parmak izi, yüz, iris gibi biyometrik çözümlerin video sistemlerine entegre kullanılması birer örnek teşkil eder.

 • Kalabalıkların Video İle İzlenmesi

Yoğun insan seli bulunan alanların akıllı video izleme sistemleri ile izlenmesi, olası tehlikelerin hızlı ve anlık tespiti gibi unsurlarını kapsamaktadır. Konser veya stadyumlarda, kitle hareket davranışlarının izlenmesi bir örnektir.

 • Fiziksel Kimlik ve Erişim Kontrol Sistemi (PIAM)

Fiziksel kimlik ve erişim kontrol sistemi, her türlü fiziksel kimliğin tüm yaşam döngüsünü, fiziksel erişimini ve bunların fiziksel güvenlik olaylarını ve uyumluluk gereksinimleriyle olan ilişkilerini yönetmek için standartlara uygun bütünsel bir yaklaşım sağlar.

 • Akustik Ateşli Silah Algılama ve Konum Tespiti

Akustik ateşli silah algılama sistemi, bir dizi akustik sensör kullanarak silah ateşinin yerini algılar ve merkez sisteme iletir. Hükümet binaları, askeri tesisler, müzeler vb. gibi yüksek güvenlikli tesislerin gözetiminde,tehditlerin etkisiz hale getirilmesi için güvenlik güçlerinin yönlendirilmesi amacıyla kullanılabilir.

 • Otomatik Plaka Tanıma

Otomatik plaka tanıma, belli amaçlar doğrultusunda kamera(lar)dan elde edilen araç görüntüsünün üzerinde plaka bölgesinin ayrıştırılarak, plaka üzerinde bulunan karakterlerin okunması işlemidir. Dubai polisi, önündeki ve devriye arabasının her iki tarafındaki araçları izlemek için plaka tanıma kameralarını kullanmaktadır.

 • Araç Algılama Sistemi

Araç algılama sistemi, yasak bölgelerdeki izinsiz girişleri, yol ihlallerini, otobandaki hız sınırı aşımlarını, kritik alanlardaki şüpheli araçları tespit etmek gibi tehditlerde kullanılabilir. Gerçek zamanlı uyarı ile alınan görüntü, izleme listesinde otomatik eşlenebilir. Araçlar birden fazla kamera ile veya lokasyonda takip edilebilir. Ayrıca adli soruşturma için olay yerindeki plakaların kaydedilmesi ve kanıt olarak kullanılması sağlanabilir

 • LTE Telsiz Haberleşme Sistemi

Acil durumlarda LTE tabanlı telsiz sistemleri ile anlık ve hızlı iletişim, güvenli ve verimli şekilde sağlanır. Ses, veri ve video aynı şekilde istenilen alanlara ulaşır. Kolluk kuvvetlerinin olay mahallinde kullandığı HD Video yayınlarının anlık olarak merkezi operasyon sistemine iletimi bir örneğidir.

 • Gerçek Zamanlı İstihbarat Sistemleri

İç sistemlerin ve veri tabanlarının düzene sokulması da dahil olmak üzere sosyal medya, güvenlik kameraları ve diğer kaynaklardan derlenmiş verilerin konsolidasyonu ile kolluk kuvvetlerinin canlı operasyonlar, günlük işlemler ya da araştırma çalışmalarının desteklenmesi. Örneğin; gerçek zamanlı saha bilgisini, alarm ve KPI değerlerini operatörler, mühendisler ve diğer çalışanlara mobil cihazlar üzerinden aktarabilen yazılım çözümleri.

 • Olay Yeri İzleme

Olay yeri inceleme, suçun fiziksel gerçekliğine ışık tutmak ve suçlunun kimliğini tespit etmek için fiziksel kanıt elde etmek amaçlı bir süreçtir. Suç mahallinin görüntülerini ve videolarını yakalamak, olası ipuçlarına ilişkin dijital kanıtlar üzerinde daha derin bir analiz yapmayı mümkün kılar. Olay yerinden alınan görüntüler, bilgisayar yazılımları ile 3D olarak modellenir ve gerçekçi rekonstrüksiyonlar elde edilir.

 • Dronlar

Dronlar; otomatik olarak istenilen rotalarda uçuş yapar ve yapay zeka ile anormallikleri tanımlar ve tüm paydaşları bilgilendirir. Geniş alanlar (özellikle de engebeli araziler) rutin uçuş kayıtları ve kaliteli video görüntüleri ile güvenlik operasyonlarının saydamlığı artırılabilir.

 • Liman izleme sistemi

Su altı sensör ağı ile sahillerdeki önemli tesislerin güvenliği sağlanabilmektedir. Liman izleme sistemi, su altı sensör şebekesini kullanan gözetim altındaki kişiye su altı / su üstü risklerinin bilgilerini paylaşır. Teröristlerin izinsiz girişlerinden, kaçak avcıların balık avından, nükleer gibi önemli tesislere kadar alanlarda kullanılmaktadır.

ZORLUKLAR


 • Mali sürdürülebilirlik
 • Teknik kısıtlamalar
 • Akıllı güvenlik sistemleri finanse etme
 • Yönetişim ve paydaş katılımının sağlanması
 • Sistemlerin ve iş operasyonlarının güvenilirliği
 • Sistemlerin birlikte çalışabilirlik düzeyi
 • Bilgi birikimi eksikliği