TANIM


Şehrin mikro ve makro boyutuyla ekonomik girdi, çıktı ve faaliyetlerinin akıllı endüstriler çerçevesinde ele alınmasıdır.

MOTİVASYONLAR


 • Tüketici ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre görüşlerinden ve geri bildirimlerinden beslenir.
 • Ürün ve hizmet kalitesinin artmasına katkı sağlar.
 • Piyasa aktörlerini sosyal medya, e-ticaret gibi yeni pazarlama ve satış yöntemleri arayışına sevk eder.
 • Piyasa aktörlerinin rekabet ortamı içinde yeni ürünler, hizmet alanları, yeni fikirler ve iş modelleri geliştirmesine katkıda bulunur.
 • Fiyatların gerçek zamanlı arz ve talebe karşılık olarak değişkenlik ve esneklik göstermesi için gerekli öngörüleri oluşturarak dinamik fiyatlandırma sağlar.
 • Akıllı kentler odak olmak üzere, ulusal kaynak ve değerler üzerinde katma değer yaratır.
 • Gerek tüketiciler gerekse üretim zincirinin diğer aktörleri için ürün, hizmet, hammaddeye erişim kolaylığı sağlar.
 • Sürdürülebilir kalkınmayı ve tasarrufu sağlar.
 • Ekonomik işlem hareketliliğini artırır.
 • Kaynakların etkili, etkin ve ekonomik kullanımını sağlar.
 • Yatırımların doğru ve verimli yapılmasına katkıda bulunur.
 • Ekonomik planlama, politika ve öngörüler ile karar mekanizmalarının sağlıklı işlemesine katkıda bulunur.

UYGULAMALAR


 • İnovasyon ve Kuluçka Merkezi

İnovasyon Merkezi; nitelikli inovasyon çalışmalarının ortaya çıkması için gerekli temel alt yapıyı sağlayan ve inovasyon ve teknoloji geliştirme ekosistemi oluşturan alanlardır. Kuluçka Merkezi ise; özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla; girişimci firmalara ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim desteği, mali kaynaklara erişim, kritik iş ve teknik destek hizmetlerinin bir çatı altında tek elden sağlandığı yapılardır.

 • Girişimcilik Yarışmaları

Girişimcilik yarışmaları, girişimciliği teşvik eden, destekleyen ve inovatif çalışmaların önünü açmak için fırsat yaratan yarışmalardır.

 • Teşvik ve İnovasyon Mekanizması

Teşvikler yukarıdaki hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmak üzere; KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz Desteği, Yatırım Yeri Tahsisi, KDV İadesi, vb. desteklerdir. Teşvikler, inovasyon çalışmalarına kaynak ve katkı sağlayarak bu gibi çalışmaların yaygınlaşmasına ortam hazırlar.İngiltere’de, devlet tarafından;çeşitli şehirlerde gerçekleştirilen ‘akıllı kent uygulamaları/ pilot projeleri’ne yatırım yoluyla veya Innovate UK (önceki adı NESTA), BIS (İş İnovasyonu ve Yetenekler Bölümü) gibi kurumlarla veya devlet destekli 50 Milyon £ değerindeki Digital Catapult Center (Dijital Kaldıraç Merkezi) ve 2015 itibariyle 40 Milyon £ değerindeki IoT insiyatifi gibi projelerle desteklenmektedir.

 • Paylaşım Platformları

Paylaşım platformları; bir araç, gerecin ya da hizmetin sahibince kullanılmadığı zamanlarda veya sahibi de kullandığı sırada ihtiyacı olan başka kullanıcılara sunulmasını ve kullanıcının ödediği kullanım ücretinden pazarlayıcının bir pay almasını sağlayan platformlardır.

 • Elektronik Ödeme Altyapısı

Kredi kartı, bankamatik kartı veya ön ödemeli kartlarla ödeme yapma imkanı sağlayan altyapılardır. Örnek olarak;Üye olan kuruluşların kendi müşterileri olan kart kullanıcılarına ve işyerlerine kartlı ödeme hizmetlerini sunan (Türkiye’nin Ödeme Yöntemi)

 • E-Ticaret Platformu

Elektronik ticaret platformu, mal ve hizmetlerin üretim, tanıtım, satış, sigorta, dağıtım ve ödeme işlemlerinin bilgisayar ağları üzerinden yapıldığı platformlardır.

 • Dinamik Fiyatlandırma

Fiyatların gerçek zamanlı arz ve talebe karşılık olarak değişkenlik ve esneklik göstermesidir. Uçak bilet satış sitelerindeki fiyatlandırma uygulamaları bu uygulamalara örnektir.

ZORLUKLAR


 • Bütçe kısıtları
 • Finansal kaynakların yetersizliği ve/veya doğru planlama yapılamaması
 • Mükerrer projelerin yapılması
 • Politikaların sürdürülebilirliğinin azlığı
 • Kredi ve finansman modelleri, teşvikler ve farklı iş modellerinin bilinmemesi ve/veya özendirilmemesi
 • Yasal engeller