TANIM


Afet ve Acil Durum Yönetimi, önlem alınarak karşılaşılabilecek zararları azaltan, afet ve acil durumlara hazır olunmasını sağlayan, bir olay/durum gerçekleştiğinde müdahale eden afet ve acil durum verisini akıllı bir şekilde analiz edebilen ve normal yaşama dönüş sürecini kapsayan uygulama ve sistemler bütünüdür.

MOTİVASYONLAR


  • Daha bilinçli toplum ve bireyler yetişmesi
  • Önlenebilir durumlarda kaybın en aza indirilmesi
  • Daha etkin afet ve acil durum planlamaları
  • Afetlerde ve acil durumlarda zararın en aza indirilmesi
  • Daha etkin koordinasyonun sağlanması
  • Daha çevik karar verme yetisinin sağlanması

UYGULAMALAR


ZORLUKLAR


  • Birimler arası veri paylaşımı ve koordinasyon gerekliliği
  • Uzmanlıklara bağlı bölümlenmiş bir  yapı olması nedeniyle eşgüdümün yeterli düzeyde öngörülememesi
  • Kaynakların afet ve acil durumda sürdürülebilir olmaması
  • Toplumsal bilinç düzeyi