Hacettepe Üniversitesinde Akıllı Şehir Politikaları ve Uygulamaları Eğitimi Gerçekleştirildi

Genel Müdürlüğümüz uzmanlarınca 22 Mayıs 2024 tarihinde Hacettepe Üniversitesi ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulu öğrencilerine “Akıllı Şehir Politikaları ve Uygulamaları” konu başlıklı bir eğitim sunumu gerçekleştirilmiştir.

Yapılan sunumlarda Bakanlığımız akıllı şehir politikaları ve uygulamaları kapsamında, stratejik bakış açısı ile birlikte akıllı şehir uygulamaları hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Ülkemizden ve dünyadan sunulan örneklerle; akıllı enerji uygulamaları, akıllı şebekeler, yenilenebilir enerji kaynakları, yeşil binalar ve yeşil teknolojiler ile akıllı çevre uygulamaları anlatılmıştır.

Etkinlikte; akıllı şehirlerin sürdürülebilir kalkınma ve yaşam kalitesinin artırılması gibi hedeflere nasıl katkı sağladığına dair vurgular yapılmıştır. Ayrıca, teknolojinin kullanımıyla birlikte şehirlerin daha verimli, güvenli ve çevre dostu hale getirilebileceği üzerinde durulmuştur.

Hacettepe Üniversitesi ASO 1. OSB Meslek Yüksekokulu ve Genel Müdürlüğümüz iş birliğiyle düzenlenen bu etkinlik, gençlerin akıllı şehir kavramı ve uygulamaları hakkında farkındalıklarını artırmayı amacıyla gerçekleştirilmiş olup geleceğin şehirlerinin daha yaşanabilir ve sürdürülebilir olması için yapılan bu tür girişimlerin öneminin altı çizilmiştir.