Akıllı şehirler için Önemli Adım: Akıllı Şehir Veri Modeli ve Tanımlama Dokümanı Yayımlandı

Türkiye’nin akıllı şehirler alanındaki ilerleyişine yönelik önemli bir adım atıldı. 10 Ocak 2024 tarihli ve 32425 sayılı Resmî Gazete’nin 1. Mükerrer sayısında, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulu’nun 06/10/2023 tarihli ve 2023/1-6 sayılı kararı gereğince “Akıllı Şehirler Veri Modeli ve Veri Tanımlama Dokümanı” yayımlandı.

Yayımlanan belge, akıllı şehirlerdeki veri kullanımı ve yönetimine ilişkin standartları belirleyerek, bu alanda bir standardizasyon sağlanmasına katkı sağlayacaktır. Akıllı şehirler, veri odaklı şehir yönetimi anlayışı ile kentlerin geleceğini şekillendirme hedefi taşımaktadır. Yayımlanan veri modeli ve tanımlama dokümanı, bu hedefe ulaşmada önemli bir araç olma özelliği taşımaktadır.

Veri Modeli ve Tanımlama Dokümanı, ilgili tüm paydaşlar arasında bilgi paylaşımını artırarak, şehirlerin daha yaşanabilir, sürdürülebilir ve akıllı hale gelmesine destek olacaktır. Bu adım, Türkiye’nin Akıllı Şehir dönüşüm yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak kaydedilmektedir.