Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı politika sahipliğinde hazırlanan 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı, 2019/29 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 24 Aralık 2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planında yer alan stratejik amaçlar, hedefler ve eylemler doğrultusunda kapasite geliştirme ve rehberlik çalışmaları, verinin değere dönüşebilmesi için gereken altyapının oluşturulma faaliyetleri, şehirlerin temel ihtiyaçlarına ve sorunlarını çözmeye yönelik örnek projelerin hayata geçirilmesi ve bilgi/tecrübe paylaşımı ile akıllı yönetişim ortamları oluşturma çalışmaları yürütülmüştür.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ülkemizdeki akıllı şehir faaliyetlerine yön vermek üzere “İleri toplum, ileri teknoloji, sürdürülebilir ve dirençli dünya” vizyonu ile hazırlanan 2024-2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bu doğrultuda Ankara İlbank Sosyal Tesisleri’nde organize edilen paydaş çalıştaylarına, 9 Ocak 2024 tarihinde merkezi kamu kurumları ve üniversitelerden 115 kişi, 10 Ocak 2024 tarihinde yerel yönetimler ve özel sektörlerden 106 kişi katılım sağlamıştır.

Açılış konuşması Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Sn. Dr. Akın KISA tarafından yapılan çalıştayda, Akıllı Şehirler Dairesi Başkanı Sn. Dursun Yıldırım BAYAR tarafından akıllı şehir çalışmaları ile ilgili genel bilgilendirme yapılmış ve 461 kişinin katılım sağladığı 2024-2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Taslak Doküman Değerlendirme Anketi ile paydaş görüşleri tartışılmıştır. Etkinlik kapsamında, taslak çalışmada yer alan 30 eylem, 271 uygulama adımı ve yeni eylem önerilerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuştur. Paydaşlardan elde edilen görüşler doğrultusunda düzenlenecek olan taslak eylem planı resmi görüş için kurumlara sunulacaktır.