Bakanlığımızca hazırlanan 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı, 2019/29 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 24 Aralık 2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planında yer alan stratejik amaçlar, hedefler ve eylemler doğrultusunda kapasite geliştirme ve rehberlik çalışmaları, akıllı şehirlerin hammaddesi olan verinin değere dönüşebilmesi için gereken altyapının oluşturulma faaliyetleri, şehirlerin temel ihtiyaçlarına ve sorunlarını çözmeye yönelik örnek projelerin hayata geçirilmesi ve bilgi/tecrübe paylaşımı ile akıllı yönetişim ortamları oluşturma çalışmaları yürütülmüştür.

Bakanlığımızca önümüzdeki dönemde akıllı şehir faaliyetlerine yön vermek üzere 2024-2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmaktadır.

2024-2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’na ilişkin görüşlerinizi almak ve fikir alışverişinde bulunmak üzere 9 Ocak 2024 tarihinde  Merkezi Kamu Kurumlarına ve 10 Ocak 2024 tarihinde Yerel Yönetimlere saat 10.00’da başlayacak şekilde İller Bankası Sosyal Tesisleri’nde çalıştay düzenlenecek olup taslak 2024-2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nın eylem özetleri dokümanına https://www.akillisehirler.gov.tr/wp-content/uploads/2023/12/Taslak-Eylem_Plani.pdf linki üzerinden erişilebilmektedir.

Ayrıca çalıştay öncesinde taslak strateji ve eylem planının incelenmesi ve https://www.akillisehirler.gov.tr/2030-strateji-anket/ adresi üzerinden yayınlanan değerlendirme anketinin doldurulması faydalı olacaktır.