2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı ile 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında belirtilen hedefler doğrultusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğümüzce Trafik Güvenliği Analiz Platformu (TGAP) hayata geçirilmiştir. Trafik Güvenliği Analiz Platformu ile veriye dayalı bir karar destek mekanizması oluşturarak trafik kaza verilerinin ilgili kurumların sorumluluk alanlarınca görüntülenebileceği, Kaza Kara Noktası ve trafik güvenliği alanında diğer analizlerin yapılabileceği bir mekanizma oluşturulmuştur. Bu mekanizma ile kent içi ulaşım ve trafik güvenliği alanında sorumlu kurum ve kuruluşlarımıza analiz, raporlama ve kendi verilerini entegre ederek bu alanlarda daha hızlı ve pratik işlem yapma olanağı sunulmuştur.

Trafik Güvenliği Analiz Platformunun yerel yönetimlerimizin ilgili birimlerinden belirlenen kullanıcılar tarafından etkin ve aktif bir şekilde kullanımı sağlamak amacıyla TGAP için ilk çevrim içi eğitim tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Eğitimin tamamlanmasını takiben kullanıcı bilgileri de oluşturularak ilgililere gönderilecek olup, kurumlarımızın ivedilikle platformdan faydalanması ve kamu yararına kullanılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda kullanıcılar için gerçekleştirilen eğitimlerin kayıtları alınmış olup eğitim kayıtları ve TGAP ile ilgili yardımcı dokümanlara aşağıdaki adreslerden erişim sağlanabilecektir:

  • TGAP Yardımcı Dokümanları:

https://bulutsehir.csb.gov.tr/share/preview/UjnHZMbu8BBvUXuugjJVfyyw7xNzaYRWEmyqsfcXFZejJr9KUu

  • TGAP Eğitim Kayıtları:

https://bulutsehir.csb.gov.tr/share/preview/UyZqwFBmvmykv8eQvKekmfEhZaYmyMe8U3HTAtfgqUfXErpQhV

Platformun sürdürülebilir bir yapıda olması, kurumlarda birden fazla birim tarafından koordineli şekilde kullanılabilmesi amacıyla TGAP ile ilgili eğitim materyalleri ve yardımcı dokümanları, gelişmeler ile paralel bir şekilde güncellenecek olup bu konular hakkında ilgili kullanıcılar ve kurumlar her yıl planlı bir şekilde çevrim içi eğitimler ve resmi kanallar aracılığıyla bilgilendirilecektir.