Bakanlığımızca 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusunda şehre özgü Akıllı Şehir çalışmalarının bir strateji doğrultusunda planlanabilmesi ve gerekli yetkinliğin kazanılması kapsamında; Akıllı Şehir Rehberlik Uygulamaları Toplantıları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu etkinlikte Akıllı Şehirlerde Rehberlik Uygulamaları Projesi hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca  Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Akıllı Şehirler Dairesi Başkanlığı’ndan Daire Başkanı Dursun Yıldırım BAYAR tarafından Akıllı Şehirlerde Gelinen Duruma ve  Yeni Aşamalara değinilmiştir. Son olarak  “Akıllı Şehirlerde Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri Platformları ve Yapay Zeka Uygulamaları” başlıklı sunum gerçekleştirilmiştir.