Taparura’da ana teması sürdürülebilirlik olan yeni bir kentsel gelişim projesidir. Proje, kamusal alanlar, toplu taşıma sistemi ve kıyı gibi birçok alanda kentsel gelişime katkı verip şehir turizmine ilgiyi artırmaktadır. Ayrıca bisiklet yolları ile yeşil ulaşımı teşvik etmektedir. Kentsel kurulum için inşaatlarda daha verimli malzemeler kullanarak enerji ve su tüketimi azaltılmıştır. Proje, akıllı şehir bileşenlerinden akıllı yönetişim, akıllı ekonomi, akıllı taşıma, akıllı çevre ve akıllı yaşam temalarına hizmet etmektedir.