Bir şehir, sakinlerine eğitimden sağlık ve güvenliğe kadar birçok sosyal hizmet sunar. Bir şehrin ne kadar işlevsel olduğu, sosyal hizmetler sunma kapasitesi ile değerlendirilebilir. Bunun yanı sıra hızla yaşlanan nüfus kentsel nüfusun hareketliliğini etkiler ve kapsayıcı bir çözüm isteyen toplumsal sorunları ortaya çıkarır. Fukuoka’nın vatandaşları hızla yaşlanmaktadır. 2025 yılında yaklaşık dört vatandaştan birinin, 2040 yılına kadar üçte birden fazlasının en az 65 yaşında olması bekleniyor. Bu kadar hızlı değişimi göz önünde bulunduran Fukuoka Belediyesi ve Accenture, mevcut sağlık ve refah politikalarını yeniden düşünmek, sürdürülebilir bir sağlık ve uzun vadeli bakım modeli tasarımı dahilinde yedi stratejik eylemi gerçekleştirmeyi planlamışlardır. Bu amaçla vatandaşların sağlıklı ve bağımsız bir yaşam sürmesini sağlamak için gelişmiş dijital yeniliği vatandaşların aktif katılımıyla sağlık, tıp ve refah sistemleriyle birleştirmek için birlikte çalışmaktadır. “100 Yıllık Yaşam Çağı Öngören Sağlıklı Bir Sosyal Modele Ulaşmak İçin 100 Eylem Projesi” kapsamında planlanan yedi stratejik eylem aşağıda tanımlanmaktadır.

  • Şehir Çapında Bakıcılar: Demans iletişim bakım metodolojisi uygulayarak üretkenliği artırırken kanıta dayalı bakım sağlanmaktadır. Şehir çapındaki program vatandaşların demans konusundaki farkındalığını arttırmıştır. Tüm vatandaşları ve yerel işletmeleri hastaları desteklemeye teşvik ederek mevcut bakıcıların hastaların yaşam kalitesini iyileştirme yükünü hafifletmiştir.
  • Entegre Sağlık Merkezi: Vatandaşın sağlık, tıp ve geçim kaynağı verileri için tek bir erişim noktası sağlayan, vatandaşları sağlık için cesur adımlar atmaya ve meslekten olmayan bakıcılarla etkileşimden yararlanmaya teşvik eden entegre bir platform oluşturulmuştur. Bu süreç, mahremiyetin korunması için azami özen gösterilerek sağlanır.
  • Dijital Tıp Ev Çağı: Sanal bakım ve çevrim içi tıbbi görüşmeler gibi gelişmiş dijital araçlarla geleneksel bakım hizmetlerini zenginleştiren bir evde bakım yapısı oluşturulması hedeflenmiştir.
  • Sağlık Laboratuvarı: Vatandaşların, yerel işletmelerin, üniversitelerin ve devlet kuruluşlarının iş birliği yapabilecekleri ve vatandaşların sağlıklı bir ortamda keyif alabilecekleri ve doğal olarak hayatlarını iyileştirebilecekleri bir şehir tasarlayabilecekleri “Fukuoka Sağlık Laboratuvarı” kurulması planlanmıştır. Gizliliği korumak için azami özeni gösteren Fukuoka Belediyesi, sağlık hizmeti geliştirme ve değerlendirmesine yol açacak verileri toplayacak ve biriktirecektir.
  • Çok Kuşaklı Topluluk Modeli: Yaş ve cinsiyetin durumunu göz önüne alarak “destekleyen” ve “desteklenenleri” tanımlamak yerine, tüm üyelerin yetenekleri ve katkıda bulunmak istedikleri bir topluluk geliştirin. Model, özellikle 40’lı, 50’li ve daha büyük yaştaki vatandaşları, topluluğun katkıda bulunan bir üyesi olarak yeni bir yaşam biçimi bulmaları için desteklemektedir.
  • CareTech Programı: İdeatonlara ve eşleşen etkinliklere ev sahipliği yaparak açık inovasyonu teşvik etmek için bir Fukuoka Sağlık Laboratuvarı ile iş birliği yapabilen ve sağlık teknolojisinin geliştirilmesini ve ticarileştirilmesini teşvik eden sağlık hizmeti girişimlerini desteklemek için bir Care Tech Alliance (Konsorsiyum) kurulması hedeflenmiştir.
  • Yaşlanma Bakımı Mükemmeliyet Merkezi: Fukuoka şehrinde, yaşlanan nüfusun bakımı için Asya’daki sağlık hizmeti yeteneklerine yönelik bir merkez olarak hizmet verecek bir bakım akademisi kurulması hedeflenmiştir. Accenture firması ve Fukuoka Belediyesi demans hastalarına bakmak ve onlarla iletişim kurmak için şehir çapında bir plan geliştirmiştir. Bir hastaya saygıyı göstermek için göz teması kurmak, dokunma ve sözlü ipuçlarının kullanılmasını vurgulayan bir bakım yöntemi olan Humanitude pilot programlarını devreye almıştır. Fukuoka Şehrindeki profesyonellere geniş çapta eğitim vermek için Digital Sensation ile birlikte çalışan Accenture, bakım yöntemini beş kuruma (hastaneler ve bakım evleri) ve onların personeline tanıtmıştır. Personele çok az ekstra yük getirerek hastaların davranışsal ve psikolojik belirtilerinde potansiyel iyileşme gözlemleyen Fukuoka, pilot programlara bu mali yıl boyunca devam edecek ve katılan kurumların ve eğitim oturumlarının sayısını artıracaktır.