Proje gerçek yaşam ortamında kentsel zorlukları çözme amacıyla geliştirilmiş, dijital çözümleri test etmek için tasarlanmış, şehrin merkezindeki bir test alanıdır. Kopenhag Sokak Laboratuvarı, hava kirliliğini ve gürültüyü azaltmak, atık toplamayı optimize etmek ve akıllı park ve Wi-Fi çözümleri sağlamak için ağ teknolojisi ve sensörleri kullanmaktadır. Açık standartların oluşturularak kullanılması akıllı şehir teknolojisi ile ilgili inovasyonu daha da güçlendirmektedir. Projenin amacı vatandaşları, karar vericileri, şirketleri ve araştırmacıları Sokak Laboratuvarı’ndaki açık inovasyon sürecine katıp kentsel gelişimde dijital teknolojilerin potansiyellerini toplamak için yardımcı olmalarını sağlayarak akıllı şehri hayata geçirmektir. Projenin ortakları Cisco, TDC, Citelum ve Copenhagen Solutions Lab’ dır.