EnergyLab Nordhavn projesi, enerji sisteminin yenilenebilir enerjiye dayalı güvenilir, uygun maliyetli ve sürdürülebilir bir sisteme dönüştürülmesini desteklemeyi amaçlamıştır. Projenin akıllı şehir bileşenleri akıllı enerji ve akıllı altyapı olarak tanımlanmıştır. EnergyLab Nordhavn projesinin genel amacı, geleceğin uygun maliyetli, çok taşıyıcılı bir enerji sisteminin (elektrik, termal ve ulaşım) tasarımı ve işletimi için yeni yöntemler ve çözümler geliştirmektir. Proje, jeotermal, mevsimlik termal depolama, rüzgâr ve deniz biyokütlesi, metro sistemi, bisiklet, yeni binalar, mevcut sistemlerle ara bağlantı ve kamu hizmetleri altyapısıdır. Projeyle yenilikçi ürünlerin önünü açarak, yeni enerji işletmelerini projeye dahil etmek suretiyle bilgiye dayalı işler yaratarak önemli ticari etki yaratmak için yola çıkılmıştır. Aynı zamanda gelecekteki bir enerji sistemi geliştirerek toplumsal etki yaratmak, yeni kuralları yönlendirmek ve yeni pazar tasarımlarını ortaya çıkarmak, yeni bilgi atılımları ve Danimarka bilgi tabanının genişletilmesi yoluyla bilimsel etki yaratmak için planlanmıştır. Fonlaması kamu aracılığıyla yapılmıştır. Projenin paydaşları vatandaşlar, yeni enerji işletmeleri ve Kopenhag Belediyesidir.