Şehirler, küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağlıklı bir rekabet ortamı yaratmaya, ticari büyümeyi teşvik etmek için politika teşvikleri geliştirmeye ve kentsel zorlukları çözmek için özel ilgiyi çekmeye çalışır. Bir inovasyon ekosistemi, özel yatırımları daha da çeker, girişimcileri işlerini genişletmeye teşvik eder ve değerli ekonomik büyüme sağlar. Çevik şehirler, ekosistemi iyileştirmek ve taban girişimlerini tarayarak ve yöneterek vatandaşların haklarını korumak için yukarıdan aşağıya mekanizmalar denerler. Ekim 2016’da açıklanan Dubai Blok Zincir Stratejisi 2020 vizyonunun ardından, 8 endüstri sektöründe hayata geçirilen 24 uygulamaya ilişkin süreçler ve elde edilen çıktılar Dubai Blok Zincir Stratejisi 2020 Başarı Raporu’nda Stratejinin Devlet Verimliliği, Endüstri Oluşturma ve Uluslararası Liderlik bölümlerinde detaylı bir şekilde ortaya konuşmuştur.