Bakanlığımızca 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusunda şehre özgü Akıllı Şehir çalışmalarının bir strateji doğrultusunda planlanabilmesi ve gerekli yetkinliğin kazanılması kapsamında; kapasite artırımı için bilgi ve tecrübe aktarımının sağlanmasına yönelik Akıllı Şehir Rehberlik Uygulamaları Projesi gerçekleştirilmektedir.

Proje kapsamında akıllı şehirler alanında üretilen verinin, geliştirilen standartlara uyumlu ve güvenli bir şekilde açık hâle getirilip paylaşılabileceği, Akılllı Şehir Referans Mimari Model, Ulusal Akıllı Şehir Mimari Model ve Birlikte Çalışabilirlik Modeli ile uyumlu Ulusal Akıllı Şehir Açık Veri Platformu geliştirilmiştir.

Ulusal Akıllı Şehir Açık Veri Platformu Eğitim Etkinlikleri 14 – 15 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu etkinlikte Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Akıllı Şehirler Dairesi Başkanlığı’ndan Şube Müdürü Gökhan BİLGİN tarafından “Açık Veri ve Bağlı Veri Kavramsal Çerçevesi” ve Akıllı Şehir Uzmanı Buket GÜLŞEN tarafından ise “Akıllı Şehirler Kapsamında Açık Verinin Önemi” başlıklı sunumları yapılmıştır.

2. ve 3. Oturumda ise Akıllı Şehir Uzmanı Ömer Faruk ERİŞ tarafından “Ulusal Akıllı Şehir Açık Veri Platformunun Tanıtımı” ve “ULASAV’da Yer Alması Gereken Veriler ve Organizasyonel Görünürlük” başlıklı sunumlar gerçekleştirilmiştir. Ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden Abdullah ÖZDEMİR tarafından “ULASAV Entegrasyonu, Yerel Akıllı Şehir Açık Veri Platformu Örneği ” ile Eyüpsultan Belediyesi’nden Aydan ZORÇELİK tarafından, “Yerel Akıllı Şehir Açık Veri Platformu Örneği ” başlıklı sunumlar ile tüm oturumlar tamamlanmıştır.

Açık Veri, Akıllı Şehirler Kapsamında Açık Verinin Önemi ve Bağlı Veri Kavramsal Çerçevesi

ULASAV Ulusal Akıllı Şehir Açık Veri Platformunun Tanıtımı, ULASAV Entegrasyonu, Yerel Akıllı Şehir Açık Veri Platformu Örneği

ULASAV’da Yer Alması Gereken Veriler ve Organizasyonel Görünürlük, Yerel Akıllı Şehir Açık Veri Platformu Örneği