2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan “Ulusal ve Yerel Akıllı Şehir Açık Veri Platformları Oluşturulacak, İşlerliği ve Sürdürülebilirliği Sağlanacaktır.” eylemi kapsamında; akıllı şehir alanında üretilen verilerin, geliştirilen standartlara uyumlu ve güvenli bir şekilde açık hâle getirilip paylaşılabileceği, Akılllı Şehir Referans Mimari Model, Ulusal Akıllı Şehir Mimari Model ve Birlikte Çalışabilirlik Modeli ile uyumlu Ulusal Akıllı Şehir Açık Veri Platformu geliştirilmiştir.

Geliştirilen platform  T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belediyeler ve iştirakleri ile diğer paydaşlar tarafından üretilen verilerin ücretsiz olarak yayınlandığı bir platform olarak oluşturulmuştur. Oluşturulan bu platform aracılığı ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hükümlerine ve hukuka uygun şekilde herkesin verilere erişmesi amaçlanmaktadır. Böylece verilen kamu hizmetlerinde şeffaflığın sağlanması ve kişilerin bu verileri kullanarak, araştırma ve analizler yaparak veya uygulamalar oluşturarak bu hizmetlerin iyileştirilmesine katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Ulusal Akıllı Şehirler Açık Veri Portalı (ULASAV) kullanıma açılmıştır. ULASAV’a ulaşmak içinbutonu tıklayınız.