“Sürdürülebilir Kalkınma için Yeşil Yenilikler” temasıyla Taşkent’te düzenlenen Uluslararası Yenilikçi Fikirler Haftası “InnoWeek – 2022” kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı Sekretaryası ve Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı tarafından “Türk Devletleri Teşkilatı Bünyesinde Akıllı Şehirler Konusunda Uzmanlaşan Bilişim Profesyonellerine Yönelik Uzman Konferansı” düzenlenmiştir.

Konferans, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev’in 12 Kasım 2021’de İstanbul’da “Dijital Çağda Yeşil Enerji ve Akıllı Şehirler” temasıyla düzenlenen TDT 8. Zirvesi’nde yaptığı öneri doğrultusunda ve Zirvenin teması paralelinde planlanan bir dizi etkinlik kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Konferansın açılış konuşmaları Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mirvokhid Azimov ve Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakan Yardımcısı Shakhlo Turdikulova tarafından yapılmıştır. Genel Sekreter Yardımcısı, Devlet Başkanlarının bilişim ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine verdikleri büyük önemi vurgulayarak, Konferansın TDT bölgesindeki akıllı şehirlerin güncel gelişimi hakkında en son bilgi ve deneyimlerin paylaşılması ve konuyla ilgili devlet kurumlarına önerilerde bulunulması açısından değerli bir platform oluşturacağına vurgu yapılmıştır.

Konferans kapsamında Proje Direktörü Farrukh Jumayev’in moderatörlüğünde “Akıllı Şehir Konsepti ve Hükümetin Yüzünü Değiştirme” ve Proje Direktörü Shokirjon Rakhmatov’un moderatörlüğünde “Akıllı Şehir Çalışmaları: Türk Bölgesi’nde Teknolojiler ve Altyapı” konulu iki panel oturumu gerçekleştirildi. Söz konusu panellere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı adına Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcımız Sayın Akın KISA, Akıllı Şehirler Daire Başkanımız Sayın Dursun Yıldırım BAYAR tarafından katılım sağlanmıştır. Türk bölgesinde yeşil teknolojilerin tanıtılması, yenilikçi çözümler ve akıllı şehirler kavramının geliştirilmesi alanında görüşmelere yapılmıştır. Aynı zamanda Ülkemiz akıllı şehir tecrübesi, proje ve faaliyetlerini anlatmak üzere sunumlar yapılmıştır.