Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Heyeti tarafından Kent İçi Hareketlilik Analizleri Sistemi Projesi kapsamında, akıllı şehirler ve akıllı ulaşım sistemleri alanında bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunmak üzere 22.09.2022 tarihinde Almanya Federal İskan, Kentsel Gelişim ve İnşaat Bakanlığı Akıllı Şehirler Dairesi ziyaret edilmiştir.

Akıllı şehirler alanında yapılan çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunmak üzere Almanya İskan, Kentsel Gelişim ve İnşaat Bakanlığı yetkilileri ve Almanya Uluslararası İşbirliği Teşkilatı ile ortak toplantı gerçekleştirilmiştir.

Görüşme esnasında;

  • Almanya Federal Bakanlığı akıllı şehir çalışmaları hakkında bilgi alınmış,
  • Bakanlığımız akıllı şehir çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılmış,
  • GIZ faaliyetleri hakkında bilgi alınmıştır.

Toplantıda Almanya Federal hükümetinin akıllı şehir çalışmalarını takip etmek ve desteklemek üzere Bakanlık bünyesinde Akıllı Şehirler Ulusal Diyalog Platformu adı altında bir yapılanma oluşturduğu dile getirilmiştir. Bu oluşum şehirlerin dijital dönüşümüne ve daha iyi kentsel gelişimine katkı sunmayı amaçlamaktadır. 73 pilot şehir ile bu şehirlerin akıllı şehir projelerine destek olunduğu ifade edilmiştir. Ancak henüz ülke çapında kapsamlı bir strateji belirlenmediği belirtilmiştir. Almanya’da Bakanlık tarafından Akıllı şehirler alanında yapılan çalışmalara www.smart-city-dialog.de adresinden erişilebilmektedir.