Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin BAYRAKTAR başkanlığındaki akıllı şehir uzmanlarından oluşan heyet tarafından Kent İçi Hareketlilik Analizleri Sistemi Projesi kapsamında, akıllı şehirler ve akıllı ulaşım sistemleri özelinde bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunmak üzere 19-23 Eylül 2022 tarihler arasında Almanya’ya teknik inceleme ziyareti yapılmıştır.

Teknik İnceleme Ziyareti kapsamında Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building (Almanya Konut, Kentsel Gelişim ve Yapı Bakanlığı), Distributed Artificial Intelligence Laboratory (DAI-Labor) (Berlin Teknik Üniversitesi-Dağıtık Yapay Zeka Laboratuvarı), Fraunhofer Institute for Transportation and Infrastructure Systems (Fraunhofer Ulaşım ve Altyapı Sistemleri Enstitüsü), Institute of Transportation Systems – German Aerospace Center (DLR) (Alman Havacılık ve Uzay Merkezi Ulaştırma Enstitüsü) ve Türkiye Berlin Büyükelçiliği ziyaret edilerek akıllı şehirler ve akıllı ulaşım konularında karşılıklı bilgi alışverişinde ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Ayrıca ülkemizde belediyelerce gerçekleştirilecek akıllı ulaşım projelerinin verimli bir şekilde uygulanması için etkin analiz yöntemleri geliştirilmesi ve yapılacak modellemeler doğrultusunda ulaşım uygulamalarının sürekli olarak iyileştirilmesi, açık kaynak kodlu trafik analiz ve simülasyon yazılımı SUMO’nun ülkemiz ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi, iyileştirilmesi, kullanıcı dostu bir hale getirilmesi ve sonrasında söz konusu yazılımın belediyelerimize yaygınlaştırılmasına yönelik analiz çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Bununla birlikte söz konusu Alman kurum ve kuruluşlarına ülkemizdeki akıllı şehir proje ve faaliyetlerinin yanı sıra Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı, Akıllı Şehirler Olgunluk Değerlendirme Projesi, Referans ve Ulusal Akıllı Şehir Mimarisi hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.