INFOLINE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİCARET A.Ş.

Sektör: Bilgi Teknolojileri (Yazılım)
Firmanın Akıllı Şehir Faaliyet Alanı:

  • Akıllı Çevre
  • Akıllı Sağlık
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri
  • Bilgi Teknolojileri
  • İletişim Teknolojileri

Telefon
0312 440 02 50

Mail
info@infoline-tr.com

Website
http://www.infoline-tr.com

Adres
ÜNİVERSİTELER MAH. 1596.CAD. HACETTEPE TEKNOKENT SİTESİ 6.ARGE C BLOK KAT:8 NO:68 ÇANKAYA/ANKARA

Firma Hakkında:

İNFOLİNE Bilgi Teknolojileri, Çözüm ve Ürünlerinin tüm altyapılarını kendi uzman kadrosu ile geliştirmiş bir yazılım firmasıdır.
Ürünlerimizi rakiplere göre öne çıkaran teknik birçok özellikleri yer almaktadır.
Ancak tüm ürünlerde bizi en öne çıkaran özelliğimiz müşterilerimizin tam ihtiyaçlarını karşılayacak bir çözüm çıkarmak için
doğru analiz ile ürünlerimizin üzerine müşteriye özel isterleri karşılayabilecek altyapı ve ekiplerin olmasıdır.
Teknik olarak öne çıkan detaylı özelliklerimizin de başında, MultiTenant yapılarda çalışabilme, ölçeklenebilir sistemler ve müşteri sunucularında hızlı kurulum ve kurulum sonrası kaliteli hizmettir.

Tamamlanan Projeler

SÜREKLİ İZLEME MERKEZİ -SİM (Sürekli İzleme Merkezi)

Türkiye’nin Hava Kalitesini tüm kullanıcılara sunmaktadır. Karar vericilerin ve yetkili otoritelerin hava kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla oluşturacakları politika, strateji ve eylem planlarını en doğru, güvenilir ve temsiliyeti yüksek hava kalitesi verisi ile desteklemek amacıyla 2005 yılında kurulmuş olan Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı, ülke geneline yayılmış olan izleme istasyonları ile görev yapmakta olup hem işletimi ve yönetiminde iyileştirmeler yapılarak hem de ağın ihtiyaca uygun olarak genişlemesi sağlanarak sürekli olarak geliştirilmektedir. Halkın hava kalitesi verisine erişim hakkı kapsamında http://www.havaizleme.gov.tr internet adresinde kamuoyu ile paylaşılmakta olan hava kalitesi izleme verisi, genel halkın veriyi kolayca anlayabilmesi için ilave olarak Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) denilen ve hava kalitesini iyi, orta, hassas, sağlıksız, kötü ve tehlikeli şeklinde derecelendiren bir sınıflama sistemi ile de paylaşılmaktadır. Detaylı Bilgi https://www.havaizleme.gov.tr/

VEDAŞ İLE YATIRIM BİRİMİ SÜREÇ YÖNETİM SİSTEMİ

VEDAŞ bünyesinde yürütülen yatırımların elektronik ortama projelere ilişkin güncel verileri içeren, coğrafi tabanlı ve görsellerle desteklenmiş bir şekilde aktarılması ve merkezi düzeyde aktif olarak izlenmesi, analiz edilmesi ve geleceğe yönelik olarak projeksiyon yapılabilmesi ve ayrıca yatırım süreçlerini kolaylıkla izleyerek, bunlara yönelik planlama, uygulama, takip, değerlendirme, denetim kapasitesinin artırılması, yatırım faaliyetlerine ilişkin doğru ve gerçek zamanlı raporların sunulabilmesi, bu bilgilerin üst makamlar tarafından karar alma süreçlerinde kullanabilmesi, tüm verilerin coğrafi bilgi sistemleriyle desteklenmiş dinamik ve görsel bir yatırım takip sistemi alımı için çıkmış olduğu ihaleyi firmamız kazanarak sözleşmesi imzalanmıştır. Çok kısa sürede, VEDAŞ bünyesindeki tüm yatırımların kurum içindeki veri kaynakları kullanılarak geleceğe dönük projeksiyonların çıkarıldığı, raporlandığı, görsel olarak coğrafi veri destekli ve Harita uygulamamız içinden raporlar ile VEDAŞ yöneticilerine görsel raporların sunulacağı bir uygulama sunulacaktır. VEDAŞ bu alım ile diğer Elektrik Dağıtım firmaları arasında CBS destekli Entegre bir Yatırım Takip Sistemine geçen ilk Elektrik Dağıtım firmasıdır. Ekibimizi tebrik ederiz. Veri konsolidasyonunun yoğun olarak uygulanacağı bu projede sona gelmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

AVRUPA BİRLİĞİ PROJESİ ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI

ÇMVA, Avrupa birliği Üye Devletleri tarafından gerçekleştirilen bir anket çalışmasıdır. 1965 yılında başlatılmıştır (/65 No’lu Konsey Tüzüğü (EEC)). Her yıl 27 AB üye ülkesindeki 80.000 tarımsal işletmeden muhasebe verileri toplanmaktadır.

ÇMVA, birbiriyle uyumlu olan tek mikro ekonomik veri kaynağıdır (muhasebe prensipleri bütün Üye Devletlerde aynıdır) ve Birlik içindeki ticari tarımsal işletmeleri temsil etmektedir. Birlik’teki her bölge için oluşturulan örnekleme planı çerçevesinde ankete katılacak işletmeler belirlenmektedir.
Anket, Birlik’teki bütün tarımsal işletmeleri kapsamamaktadır (tarımsal işletmelerin yapısıyla ilgili Topluluk anketleri ile oluşturulan işletmeler evreni) ancak ticari işletme sayılabilecek büyüklükte olanları kapsamaktadır.

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sisteminin kurulması, sisteme dâhil olacak tarımsal işletmelerin seçilmesi, verilerin toplanması, derlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması, kullanılması, veri gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar 2006 senesinde başlamıştır.

ÇMVA sisteminin proje olarak değerlendirilip WEB ve Mobil uygulamalarının kurumda hayata geçirilmesi işlemi 2014 senesinde INFOLİNE Bilgi Teknolojileri ile hayat bulmuştur. Şu an 81 ilde 320 uzman personel tarafından gerek mobil cihazlarla gerek web uygulama ile veriler çiftçi ile yüz yüze gerçekleşen ziyaretlerde toplanmaktadır.

2017 senesi itibari ile belirlenen illerde pilot çalışma olarak veri toplama işlemi INFOLİNE Bilgi Teknolojileri firması tarafından yapılacaktır. Dönemler halinde toplanan veriler Avrupa birliği standartlarında rapor halinde kuruma sunulacaktır.
https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Haber/88/Ciftlik-Muhasebe-Veri-Agi-Sistemi-Benim-Avrupali-Kentim-Belgeselinde

TARIM SEKTÖRÜ ENTEGRE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

Sistemin hem üretici hem tüketici hem de kamuya büyük yararlarının olduğuna dikkati çeken Eker, şöyle konuştu:
“Herhangi bir parselde kullanılacak olan gübre, kullanılacak kimyasal gübre, kullanılacak ilaç, o parselin kimlik numarası üzerinden işlem göreceği için anında merkezde kayıtları görülebilecek. O parselde üretilen herhangi bir ürün Türkiye’nin herhangi bir ilindeki herhangi bir markete gidildiğinde oradaki ürünün kasasının üzerine konulacak olan etiket ile o parselde ne kadar kimyevi gübre kullanılmış, ne kadar ilaç kullanılmış, başka bir şey kullanılmış mı kullanılmamış mı bunun hepsini tüketici takip edebilecek. Yani tüketici için de üretici için de büyük yararlar ve kolaylıklar getiriyor. Üreticinin işlemler için artık Tarım Bakanlığı’nın müdürlüklerine gelmesine gerek kalmayacak. İnternet üzerinden bütün başvurularını sistem anında kontrol edecek ve 42 ayrı veri tabanı ile ilgili ne kadar uzantısı varsa hepsine anında değişiklik yansıyacak. Örnek olarak, bir çiftçimiz bir arazi parseli satmışsa o satılan arazi parselinin el değiştirmesi anında sistemin bütün altyapılarında görülebilecek. Burada da üretici, tüketici ve kamu lehine çok büyük faydalar olacak.”

Tarım Sektörü Entegre Yönetim Bilgi Sistemi Türk tarımının her alanda kayıt altına alındığı, verilerinin tutulduğu, raporlamalarının yapıldığı ve sonuçlarının gözlemlendiği bütünleşmiş bir sistem. Proje ile tarım istatistikleri konusuna kalıcı bir çözüm getirebilmek için, dönemsel tahmin çalışmalarını bir yana bırakıp sürekli ve gerçek zamanlı veri toplayan, hizmet sunarken topladığı veriyi sürekli arttıran bir bilgi sistemi kurulması amaçlanıyor.