Şehirlerimizde akıllı şehir proje ve faaliyetleri kapsamında proje yönetim standartlarının belirlenmesine, akıllı şehir alanındaki insan kaynağı kapasitesinin artırılmasına, şehircilik hizmetlerinin sunumunun iyileştirilmesine yönelik Akıllı Şehir Proje Yönetim Standartları Kılavuzları hazırlanmıştır.

Akıllı şehir projelerinin hazırlanmasını kolaylaştırmak ve ortak bir yapı sunmak amacıyla oluşturulan ve temel proje bilgileri ve yönetişimine ilişkin bilgileri kapsayan Akıllı Şehir Projeleri Hazırlama Standardı çerçevesinde Akıllı Şehir Projeleri Fizibilite Etüdü Hazırlama Standardı da geliştirilerek akıllı şehir uygulamalarının projelendirilmesi aşamasında azami uygunluğa ulaşılması sağlanmıştır. Böylece Akıllı Şehir Projesinin uygulanabilirliği doğrulanacak, ihtiyaçların ve yatırım geri dönüşünün açık bir şekilde tanımlanması sağlanacaktır.

Ayrıca merkezi yönetim, yerel yönetim ve özel sektör ayrımında Akıllı Şehir Yetkinlik Değerlendirme Modeli oluşturulmuştur. Bu modelle mevcut insan kaynağımızın akıllı şehir alanlarındaki yetkinlikleri belirlenerek, bu yetkinliklerin geliştirilmesi için atılacak adımlar planlanmaktadır.

Akıllı Şehir alanında faaliyet gösterecek insan gücünün istihdamına yönelik yasal ve idari düzenlemeler için analiz yapılarak gerekli mevzuat değişiklikleri önerilmiş ve ihtiyaç duyulan mevzuat çerçevesi belirlenmiştir.

Kılavuzlara https://www.akillisehirler.gov.tr/akilli-sehir-proje-yonetim-standartlari/ adresinden erişim sağlayabilirsiniz.