TUBITAK


Sektör: 
Araştırma
Firmanın Akıllı Şehir Faaliyet Alanı:

  • Coğrafi Bilgi Sistemleri

Telefon
0262 677 20 00

Mail
mam@tubitak.gov.tr

Website
http://mam.tubitak.gov.tr

Adres

Firma Hakkında:

“1972 yılında kurulan TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), çalışmalarını Kocaeli’de “TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi”nde sürdürmektedir. Bilim ve teknoloji üreten, dünya lideri bir merkez olma hedefi ve uygulamalı araştırma yaparak sürdürülebilir, yenilikçi, bilimsel ve teknolojik çözümler üretmeyi görevi olarak benimseyen merkezin bünyesinde, her biri geniş yetkinlik alanına sahip Enerji Teknolojileri, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik, Malzeme Teknolojileri ile Yaşam Bilimleri bulunmaktadır.”

Sahip olduğu araştırma kabiliyet ve kapasitesi, araştırma alt yapısı, dünya standardı yönetsel ve işletim süreçleri ile ileri teknoloji dünyasının öncü kuruluşlarından olan TÜBİTAK MAM, müşteri odaklı yaklaşımı ile kamu, savunma ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile akademik kurumlara özgün çözümler sunmaktadır. Bu çözümlerini temel araştırma, uygulamalı araştırma ve geliştirme, teknoloji transferi, inovasyon, sistem ve
tesis kurma, ulusal standart ve norm belirleme, profesyonel danışmanlık ve eğitim çalışmaları ile gerçekleştirmektedir.

Tamamlanan Projeler

Deniz Araştırmaları ve Teknolojileri

Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği

Hava Kalitesi ve Çevresel Gürültü Teknolojileri

Kutup Bilimleri

Kutup Lojistiği

Su Yönetimi ve Arıtım Teknolojileri

Yer Bilimleri

TÜRKİYE’DEKİ YERLEŞİM YERLERİ VE HAVALİMANLARININ STRATEJİK GÜRÜLTÜ HARİTALARI VE ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ AZALTIM EYLEM PLANLARININ HAZIRLANMASI