Ülkemizde Belediyelerce gerçekleştirilecek projelerin etkin bir şekilde uygulanması ve Belediyeler arasında başarılı projelerin paylaşımını da içeren bir rehberlik mekanizması oluşturulması suretiyle mükerrer çalışmaların ve dolayısıyla kaynak israfının önüne geçilmesi, şehirlerimizin akıllı şehir dönüşümlerinin hızlandırılması ve teknik kapasitenin yükseltilmesi amacıyla Bakanlığımızca akıllı şehirlere yönelik pilot uygulama çalışmalarına başlanmıştır.

Günümüzde tüm şehirlerimizin ortak bir sorunu olarak öne çıkan ve çevreden sağlığa, altyapıdan enerjiye kadar birçok şehir unsuruna doğrudan temas eden ulaşım, pilot uygulamaların ana teması olarak seçilmiştir. Bu kapsamda 2022 ve 2023 yılları içerisinde Bakanlığımızca ulaşıma yönelik projeler gerçekleştirilecektir.

Ulaşımın doğru planlanması ve veriye dayalı olarak etkin bir şekilde yürütülmesi kent sakinlerinin hayatına dokunarak yaşam kalitesini yükseltecek, çevreye verilen zararı azaltacak ve ülkemizin yeşil kalkınma yolundaki çalışmalarına önemli katkılar sağlayacaktır.

Şehirlerin yaşadığı hızlı nüfus artışı ve artan araç sahipliği ile mevcut ulaşım altyapıları şehirlerin ihtiyaçlarına yeterli oranda yanıt verememekte, bu sorunlar ise mevcut ulaşım altyapılarının optimum fayda sağlayacak şekilde kullanılmasını hayati bir hale getirmektedir. Dolayısıyla şehrin trafik davranışının iyi bir şekilde analiz edilmesi, ulaşım planlamasının ise bu analizler sonucu ortaya çıkan veriler ışığında gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bakanlığımızca gerçekleştirilecek projeler arasında  “Bluetooth Dedektör Cihazı, Değişken Mesaj İşareti ve Ortalama Hız Tespit Sistemi” de  yer almaktadır.

Bu kapsamda Pilot Belediye olan Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde tesis edilmek üzere bluetooth teknolojisini kullanan araç tespit ve takip sisteminin kurulması ve bu sistemin değişken mesaj işaretleri ile desteklenmesi planlanmaktadır.

Projenin en temel amacı kentin trafik davranışını anlık olarak izlemektir. Malatya şehir merkezinin çeşitli testler ve analizler sonucu tespit edilecek olan 75 noktasına tesis edilecek bluetooth algılayıcılarla trafikte seyreden araçların gün içerisinde hangi aksları kullandıkları, şehrin hangi bölgelerinin hangi saat aralıklarında yoğunluk yaşadığı, şehirdeki insan akışının hangi yönlerde olduğu ve trafik akışının ortalama hızı gibi birçok veri elde edilecektir. Bu veriler ışığında ortalama seyahat süreleri hesaplanacak, üst ölçek ulaşım stratejileri için altlık oluşturulacak ve akıllı ulaşım sistemlerine veri sağlayacak altyapının temeli atılacaktır.

Bununla birlikte elde edilen verilerin değişken mesaj işaretleri vasıtasıyla sürücülere sunulması sayesinde sürücüler anormal durumlara ilişkin uyarılacak, seyahat sürelerine ilişkin bilgilendirilecek, alternatif rotalara yönlendirilebilecek ve böylelikle trafikte geçen süre, yakıt tüketimi, karbon salınımı ve trafik kaynaklı gürültü azaltılacak, kalitesi artırılacaktır.