Akıllı şehir politikalarına ve uygulamalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunmak ve tecrübe edinmek üzere 29-30 Mart  2022 tarihleri arasında Katar’da (Doha)  düzenlenen olan Smart City Expo’ya katılım sağlanmış olup söz konusu etkinlikte T.C. Doha Büyükelçiliği tarafından ülkemizi temsilen açılan stantta Bakanlığımızın akıllı şehirler alanında yapmış olduğu proje ve faaliyetler (Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı, Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme ve Rehberlik Faaliyetleri, Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Çalışmaları, Akıllı Şehir Endeks, ülkemizdeki akıllı şehir uygulamaları, Akıllı Şehir Esenler ve bu çalışmalara ilişkin projelerin ve dokü-manların sunumu)  hakkında bilgilendirmeler  yapılmıştır.

Stantta uluslararası firma temsilcileri, yatırımcıları ve kamu yetkilileri olmak üzere 100’e yakın ziyaretçiye Bakanlığımız akıllı şehir projeleri ile ülkemizde yapılan ve planlanan akıllı şehir projeler ve yatırımlar hakkında bilgilendirmeler yapılmış, karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur.