2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi, akıllı şehir çözümlerine ve yerel akıllı şehir stratejisi ve yol haritası hazırlanmasına rehberlik edilmesi ve ülkemizde akıllı şehirler konusunda kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen Yönetişim Bilgilendirme ve İzleme Toplantıları düzenlenmiştir.

17 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen ilk etkinliğe 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planından sorumlu Kamu kurum ve kuruluşları katılım sağlamıştır. Toplantı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Akıllı Şehirler ve Coğrafi Teknolojiler Dairesi Başkanı Sayın Dursun Yıldırım BAYAR’ın açılış ve bilgilendirme konuşması ile başlamıştır. Sonrasında TÜBİTAK TÜSSİDE yetkilileri tarafından Akıllı Şehirler Stratejisi Eylem Kartları’na yönelik sunum ve bilgilendirmeleri ile tamamlanmıştır.

18 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen ikinci etkinliğe 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planından sorumlu Yerel Yönetimler katılım sağlamıştır. Toplantı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Akıllı Şehirler ve Coğrafi Teknolojiler Dairesi Başkanı Sayın Dursun Yıldırım BAYAR’ın açılış ve bilgilendirme konuşması ile başlamıştır. Sonrasında TÜBİTAK TÜSSİDE yetkilileri tarafından Akıllı Şehirler Stratejisi Eylem Kartları’na yönelik sunum ve bilgilendirmeleri ile tamamlanmıştır.

Toplantıya ait kayıtları aşağıda yer almaktadır.