Bakanlığımız Akıllı Şehirler Olgunluk Değerlendirme çalışmaları kapsamında Nevşehir Belediyesinde toplantı düzenlendi. Toplantıya Nevşehir Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye birim temsilcileri, ilçe belediye temsilcileri ile Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, il müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından katılım sağlandı. Bakanlığımız yetkilileri tarafından yapılan sunumda akıllı şehir projeleri ve faaliyetleri ile akıllı şehir olgunluk değerlendirme projesi hakkında bilgi verildi. Ayrıca Nevşehir ili için akıllı şehir odağında yenilikçi üretim, istikrarlı büyüme, yaşanabilir mekânlar, sürdürülebilir çevre, akıllı yönetişim ile bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami ölçüde yararlanılmasını amaçlayan hedefler doğrultusunda genel değerlendirmeler yapıldı.