Bu alandaki çalışmalarımız İSU ve İZAYDAŞ  iştiraklerimiz tarafından yapılmaktadır. 18.000  hanenin elektrik ihtiyacı atık geri kazanımdan elde edilmektedir. Böylece Kandıra İlçesindeki konutların elektrik ihtiyacı atık geri kazanımından karşılanmaktadır.