İlimizdeki karayollarında meydan gelen trafik kazalarında yaşanan can ve mal kayıplarını azaltmak, ileriye dönük önleyici tedbirler alabilmek amacı ile il emniyet müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde kaza verileri paylaşımı yapılmaktadır. Protokol kapsamında verilerin analizi için kullanılmak üzere bir yazılım uygulaması hazırlanmıştır. Kaza verileri kapsamlı olarak sisteme girilerek analiz edilmektedir. Analizlerin sonucu olarak; kaza ısı haritaları oluşturulabilmekte, kaza noktalarına ait işaretleme, yol kusuru veya geometrik planlama gereksinimleri gibi kazaya sebebiyet veren unsurlar tespit edilmektedir. Bu analizler ilgili birimlere servis edilerek önleyici tedbirlerin hayata geçirilmesi sağlanmaktadır.