Şehrimizde öncelik sırasına göre tüm kavşak ve önemli arterlerin TYM tarafından anlık izlenebilmesi için çalışmalar başlatılmıştır. Hali hazırda 36 adet kamera ile yapmış olduğumuz izleme kapasitemizi, 2021 yılı içerisinde iki etap olarak artırmayı plandık. Birinci etap çalışmada 65 kavşak noktasında toplam 83 adet PTZ ve sabit kamera devreye alınacaktır. İkinci etap kapsamında 70 adet noktada 100 adet kamera sisteminin hayata geçirilmesi planlanmıştır.

TYM merkezinde ilgili ekipler görüntüleme sistemlerini kullanarak, sosyal medya çalışmalarını, sinyalizasyon koordinasyonunu, denetim ve cezai işlemleri ve saha ekiplerinin yönlendirilmesi vb. işlemleri yürütmektedir.

Görüntüleme sistemlerinin yaygınlaştırılması çalışmalarını takiben, elde edilen görüntü verilerinin daha efektif değerlendirilmelerinin yapılabilmesi için GPU kapasitesi yüksek sunucular ve görünü işleme yazılımları kullanılarak analizler yapılacaktır. İhtiyaç duyulan kavşak ve arterler üzerinde gerçekleştirilecek görüntü işleme analizleri sonucunda ortaya çıkacak raporlar planlamacı ve icracı birimler ile trafik kapasitesin ve akışkanlığının artırılması için kullanılmak üzere paylaşılacaktır.