AUS sensörleri vasıtasıyla sahadan trafik yoğunluğu, trafik hızı, meteorolojik veriler, otopark kapasite-doluluk vb. veriler toplanmaktadır. Ayrıca ilerleyen dönemlerde görüntüleme sistemlerinin kullanılacağı olay tespit sistemleri, anomali kontrolü gibi sistemlerin devreye alınması planlanmaktadır. Edinilen trafik yoğunluk verisi ile belirlenen güzergahlardaki alternatif yollar ve varış süreleri; araç sürücüleri için seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin arttırılması, yol kapasitelerinin verimli kullanımı, hareketliliğin arttırılması, enerjiyi verimli kullanarak ülke ekonomisine katkı sağlanması ve emisyon değerlerinin düşürülerek çevreye verilen zararın azaltılması gibi amaçlarla VMS ekranları aracılığıyla paylaşılmaktadır. Sisteme dahil edilmiş olan otopark verileri, şehir içi sürücü bilgilendirme led panelleri kullanılarak sürücüler ile paylaşılacaktır.