Büyükşehir Belediyemiz sorumluluk alanında, fiziki şartları sebebiyle can ve mal kaybı açısından büyük sıkıntıların yaşandığı Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde UKOME kararıyla gabarisi yüksek araçların girişini engellemek amacıyla Elektronik Yükseklik Kontrol Sistemi kurulmuştur. Kurulan sistem sayesinde UKOME tarafından belirlenen ölçüler üzerindeki araçların elektronik olarak tespiti yapılmakta, henüz ihlal durumu oluşmadan, aracın plaka bilgileri elektronik ekranda sürücüye gösterilerek, en yakın çıkıştan güzergâhı terk etmesi istenmektedir.

Kurulan sistem, kendisinden beklenen faydayı sağlamış, 1 yıl içerisinde yasaklı araçların sebebiyet verdiği sadece 1 kaza gerçekleşmiştir. Sistem unsurlarından biri olan VMS çok yönlü olarak farklı amaçlar için de kullanılmaktadır.